Sandpude & grundvandssænkning


SANDPUDER & GRUNDVANDSSÆNKNING

Her har vi udgravet en rende, der fyldes med singles og pakkes ind i Geotextil. Et gennemgånde drænrør sikrer at alt vandet i undergrunden bliver ført ud til en sandfangsbrøn og videre ud til rensningsanlægget. Den Rigtige Gartner har lavet flere af disse grundvandssænkninger med succes.

Sandpude til nybyg

I dette tilfælde var undergrunden ikke tilstrækkelig stabilt til at holde et hus, hvorfor det var nødvendigt at bortkøre 270 tons lerjord. Ved konstant overvågning fra geoteknikere, kunne vi nå ned i en holdbar dybde, og fylde det med sand. Denne sandpude med grundvandssænkning står huset stadig idag. Denne korrekte sandpude endte med at løbe i kr. 270.000,-

Ring