Park & landskabspleje


Vedligeholdelses afdeling

Den Rigtige Gartner udfører topkapning af højeste træer. Vi kører primært på Vestsjælland, det vil sige Slagelse, Sorø, Korsør og Kalundborg områet. Topkapning har vi udført i over 20 år.

Før

Efter

Således ser træet ud inden det bliver topkappet. Som det ses på billedet rager træer meget ind over en garage. Flere af grenene er forinden gået gennem taget, og vores opgave var at få det kappet inden taget var helt ødelagt.

Her er træet efter det er blevet topkappet. Som det ses, kan træet nu vokse fint igen, og der er kommet balance i vægtforholdende. Træet er nu et år efter meget sundt.

Klipning af Betula Birk.

Efter at Birk er blevet klippet

Den Rigtige Gartner har udstyret til at slå græs op i 80 cm længde. Vi slår græs på hele Vestsjælland. Vores speciale er sommerhus grunde på hele vestkysten. På billedet ses tilstand før klipning

Den Rigtige Gartner har nu slået græsset, og er klar til at fjerne det afklippede græs. Med vores bioklipper, er det en nem opgave.

Den Rigtige Gartner har udstyret og viden til at foretage formbeskæring og sygdomsbeskæring. Her er det Crataegus Tjørn, der gennemgår formbeskæring. Den Rigtige Gartner foretager beskæring, formbeskæring på hele Vestsjælland men primært i Slagelse.

Den Rigtige Gartner har her foretaget beskæring af træer og Laurocerasus Kirsebær Laurbær, samt opstammede tjørnetræer.

 

Den Rigtige Gartner har udstyret og viden til at foretage omlægning af terrasser. Her på billedet ses hvordan ukrudt har banet vejen gennem belægningen.

Her på billedet ses belægningen efter den er blevet ombelagt, og al ukrudt er blevet fjernet. Vi er imod sprøjtegift, da det går direkte i grundvandet, og dette er den bedste måde at komme ukrudt til livs på uden anvendelse af ukrudtsmiddel.

Den Rigtige Gartner foretager alle former for træfældning. Den Rigtige Gartner udfører højeste kvalitetsfældning på hele Vestsjælland og primært Slagelse og omegn. Her på billedet et Sommerhus ved Frølunde Fed.

Den Rigtige Gartner kan bestemt også være behjælpelig med rodfræsning som det ses på billedet. Rødder op til 300 cm i diameter er ikke noget problem.


Vi glæder os til at hjælpe dig med dine pleje opgaver hos Den Rigtige Gartner.

Ring